Back to petition

To: Cardiff City Council - @Cardiff Council @PhilBale

Cardiff without Culture? - Caerdydd heb Ddiwylliant?

Reason for signing

  • Mae Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi wedi dangos y ffordd i weddill Cymru, gan lunio digwyddiad sy'n denu miloedd o orymdeithwyr a gwylwyr ac ennill sylw'r cyfryngau'n fyd-eang - ac eto mae'r pob ceiniog o gefnogaeth ariannol gan y Cyngor wedi'i dynnu nôl! Mae Caerdydd, Cymry, cymunedau (o bob cefndir ethnig) a siopau'r 'Brifddinas' i gyd ar eu colled. Mae'r hyn sy'n cael ei golli gwerth llawer mwy na'r 'arbedion' tybiedig.