Skip to main content

To: Gwynedd Council

Petition against the cuts in Gwynedd

Petition against the cuts in Gwynedd

Gwynedd County Council is making massive cuts next year – they have little choice. We may lose whole services : leisure centres, libraries, street bins, public toilets, bus routes, youth clubs – just a handful on their list. In their place we could see volunteers struggling to take on the burden, private companies out for shareholder profits or...NOTHING AT ALL. SOS Gwynedd (standing for 'Save our Services in Gwynedd'), is a growing group of residents who feel that co-ordinated action is needed to protect our services from wholesale cutting.

Bydd Cyngor Gwynedd yn gwneud toriadau llym y flwyddyn nesaf – does ganddyn nhw fawr o ddewis. Efallai y byddem yn colli rhai gwasanaethau’n gyfan gwbwl: canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, biniau cyhoeddus, cyfleusderau cyhoeddus, llwybrau bws, clybiau ieuenctid – i enwi ond ychydig sydd ar y rhestr. Yn eu lle, dychmygem weld gwirfoddolwyr yn brwydro i ddal y baich, cwmniau preifat sy’n poeni am neb ond eu cyfranddalwyr neu...DIM BYD O GWBWL. Mae SOS Gwynedd ( – Arbedwch ein Gwasanaethau yng Ngwynedd), grwp cynyddol o drigolion sy’n teimlo bod angen cydweithio i arbed ein gwasanaethau rhag toriadau ysgubol.

Why is this important?

To ensure we do not see whole sale cuts occurring in the Gwynedd Area. To show the Gwynedd Council that people agree there should beno whole sale cuts in our area.

Gwynedd

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • We in mid Wales are suffering too many cuts in essential services that affect peoples' lives. Compared to prosperous areas of Wales, we seem to have been forgotten.
  • Because I cannot reconcile the cuts being imposed on the council by central govt. when so much money is being wasted on inappropriate items ie, £120 billion on Trident alone
  • I am concerned for the future in Gwynedd.

Updates

2015-11-16 19:50:43 +0000

100 signatures reached

2015-11-07 08:40:27 +0000

50 signatures reached

2015-11-04 23:24:48 +0000

25 signatures reached

2015-11-04 06:27:19 +0000

10 signatures reached