Skip to main content

To: Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Cadw Jac yr Undeb o'r drwydded Gymreig/no Union Jack on Welsh licences

Gwrthod dilyn cynllun y Llywodraeth Brydeinig i osod fflag Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru.

Refuse to follow the Westminster government's proposal to place a Union Jack on driving licences.

Why is this important?

Yng Nghymru dylid cadw'r drwydded fel ag y mae neu osod baner Cymru arni yn lle.

In Wales, licences should be kept as they are or have the Welsh flag featured instead.

Cymru/Wales

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2015-01-05 22:28:45 +0000

5,000 signatures reached

2014-12-31 12:40:14 +0000

1,000 signatures reached

2014-12-31 10:14:31 +0000

500 signatures reached

2014-12-31 06:06:58 +0000

100 signatures reached

2014-12-31 01:26:32 +0000

50 signatures reached

2014-12-31 00:58:59 +0000

25 signatures reached

2014-12-31 00:36:39 +0000

10 signatures reached